2.0
  • Hindi Song: Tu Hi Re
  • Tamil Song: Endhira Logathu Sundariye
  • Telugu Song: Yanthara Lokapu Sundarive